Bert Kämink tuin- en landschapsinrichting is een klein ingenieursburo in het oosten van het land. Medewerkers Bert Kämink en Anouk Richters zijn beide afgestudeerd aan de toenmalige Rijks Hogere School voor tuin- en landschapsinrichting te Boskoop, tegenwoordig onderdeel van de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.

Bert is afgestudeerd in de richting ontwerpen, Anouk in de richting beheer. Bert heeft daarvoor de opleiding Rijks Middelbare Tuinbouwschool (ook in Boskoop) gedaan in de richting aanleg en onderhoud. In 1992 is hij met het bureau begonnen.

Anouk heeft ca. 10 jaar bij een overheidsdienst gewerkt waarbij zij zich vooral heeft bezig gehouden met landschaps- en natuurontwikkelingsplannen en subsidiering op het gebied van landschap, bos en natuur.

Contact:

Bert Kämink tuin- en landschapsinrichting
Bert Kämink/Anouk Richters
Drenthelweg 6
7121 KV Aalten

tel.: 0543-565304
email:
info@bertkamink.nl
www.bertkamink.n
l