Als u contact met ons opneemt, kunnen we een afspraak maken om te overleggen wat we voor u kunnen doen. We kunnen via een tafeldiaset, tekeningen en/of rapporten een toelichting geven op onze werkwijze en stijl. Uw wensen en eisen en de situatie wordt opgenomen en we maken een offerte voor het maken van een plan.

ontwerp voor tuin en andere buitenruimtes

In het geval van een ontwerp wordt de planvorming gesplitst in een ontwerp en een beplantingsplan; in het ontwerp staat de hele tuin of terreinindeling, inclusief voorstellen voor bestrating, bouwkundige werken etc. Van de beplanting is op het ontwerp aangegeven of het hagen, borders, heestergroepen of bomen betreft. Uit welke soorten deze beplanting bestaat, staat op het beplantingsplan.

De plannen zijn ook voor een leek goed te begrijpen, omdat ze meestal duidelijk geïllustreerd zijn. De meeste ontwerpen worden uitgewerkt met een axionometrie (inkijk van bovenaf) en soms technische details.

landschapsplannen, natuurschoonwetaanvragen, subsidieregeling

In principe wordt hier dezelfde werkwijze gevolgd. Indien een aanvraag verzorgd wordt, zal ook alle correspondentie met de subsidieverlenende of verantwoordelijke instantie door ons gebeuren.

En dan.
In principe kunt u doen en laten wat u wilt, u kunt de uitvoering zelf doen, maar u kunt het ook aan ons uitbesteden. U kunt zelf de materialen bij elkaar zoeken, maar ook wij kunnen ze leveren. Uiteraard kan overal prijs voor opgegeven worden. Kortom u bent niets aan ons verplicht, maar wij kunnen u altijd helpen.